top of page
  • Writer's pictureGreta Galubauskaitė

Studentų kurso vertinimas

Kiekvienas kursas pasibaigia dalyvių anoniminiu kurso vertinimu įvairiais

pjūviais - nuo bendro pasitenkinimo, turinio temų, rubrikų, praktinių užduočių bei dėstytojos gebėjimo aiškiai išdėstyti temas vertinimo.Šio kurso rezultatai itin džiuginantys. Žemiau - kurso vertinimai visų 8 dalyvių:

(2022m vasaris).

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page