top of page
  • Writer's pictureGreta Galubauskaitė

"Kada man su jais kalbėtis?"


Nuostabi kolegos citata "You are not User Experience designer if you don't talk/test with user", šiandien iškilo prisiminus klausimą "O kada/ apie ką man su jais kalbėtis?".


Kodėl galvojame, kad interviu turime daryti tik tada, kai MES turime klausimų?

Nebūtinai mes - produkto žmonės, turime turėti tyriminį tikslą (konkrečių klausmų). Retas naudotojas neturi neišpildytų lūkesčių, poreikių, probleminių vietų, klausimų mums. Taigi, išskyriau (bent) tris interviu tipus su naudotojais:


  • Bendriniai - "betiksliai" (svarbu: šiame kontekste neigiama žodžio konotacija netinka), kuomet neturite konkrečių, iš anksto pasiruoštų klausimų. Užtenka pradėti paprastu klausimu- "Papasakokite apie savo patirtį naudojantis mūsų produktu - kas jums svarbiausia / ką dažniausiai jame darote?" Ir jau temas diktuoja pats naudotojas. Nori, jis kalba apie savo elgesį jūsų produkte, nori, apie problemas/limitaacijas, nori, giria, nori, užpila bullet pointuose sukauptus bug'us. Nori - tiesiai rėžia, koks jūsų produktas prastas palyginus su produtu X ir pradeda pasakoti apie jį....Jūs leidžiatės nusinešamas gilyn į jam rūpimiausias vietas (na, sustabdot, jei jau pradeda apie Dakarą kalbėti).

Tokius bendrinius interviu bent kartą į pusmetį darome su kolegomis ir būtinai (BŪTINAI PASIDALINAM SU KOMANDA) - jie inspiruoja, nustebina, prajuokina, papildo "One day" idėjų boardą, iškelia tyriminius tikslus, kuriuos norime aiškintis giliau ir, galų gale, išmoko apie tuos, kuriems mes kuriame.


  • Moderuojamas konkrečios esamos patirties interviu - konkretaus egzistuojančio funkcionalumo, kurį neseniai paleidote, arba apie tą, kuris neperformina. Interviu turite iš anksto pasiruoštus konkrečius klausimus ir pokalbį vadeliojate jūs, neiškrypdami į kitas temas (svarbu - naudotojas turi iš anksto žinoti apie konkrečią susitikimo temą).


  • Moderuojamas konkrečios būsimos patirties (būsimo funkcionalumo) - apie tai, ką ketinate kurti ir jums trūksta įžvalgų - ar apskritai problema egzistuoja, apie ką ji/ kodėl? Stengiamasi surinkti kuo specifiškesnė, gerai susintezuotos informacijos, kuri padės išgryninti būsimo funkcionalumo specifikacijas.


Taigi, kalbėtis visada yra apie ką :)


19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page